Inauguracja Centrum Studiów Mediewistycznych

Centrum Studiów Mediewistycznych uroczyście zainaugurowało swoją działalność. 27 czerwca 2023 r. w auli Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL spotkali się pracownicy i sympatycy CSM, aby przyjrzeć się zadaniom stojącym przed polską mediewistyką.

– Centrum Studiów Mediewistycznych jako nowy ośrodek naukowo-badawczy jest emanacją pragnień i dążeń osób nie tylko związanych z KUL, ale także konsekwencją rozległej współpracy lubelskich historyków z badaczami z Polski i spoza granic kraju – stwierdził rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Nasze Centrum ma w swojej metryce ponad 100-letnią tradycję studiów humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – podkreślił rektor KUL, zwracając uwagę na wartość tych studiów i ich rozwój w okresie PRL-u. – Dzisiejsza inauguracja Centrum Studiów Mediewistycznych wpisze się w bogaty dorobek wcześniejszych pokoleń, na pewno kontynuując ich badania i popularyzując je za pomocą cyfrowych środków komunikacji społecznej.

Z okazji inauguracji Centrum Studiów Mediewistycznych list gratulacyjny skierował Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, którego reprezentował dr Tomasz Wicha z Komitetu Polityki Naukowej przy MEiN. Pierwszej części uroczystości przewodniczył i słowo wstępne wygłosił prof. Zdzisław Noga, przewodniczący Rady Naukowej CSM. 

Wyrazy uznania i sympatii złożyli kolejni prelegenci, z których niektórzy łączyli się ze słuchaczami online:

  • prof. Stanisław Rosik (Przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich),
  • prof. František Šmahel (Centrum medievistických studií, Akademie věd České republiky, Praha) – w liście odczytanym przez prof. Pawła Krasa,
  • prof. Gábor Klaniczay (Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest),
  • prof. Tim Ayers (Centre for Medieval Studies, University of York),
  • prof. Myroslav Voloshchuk (Center of the Medieval Studies, PreCarpathian University, Ivano-Frankivsk).

Dyrektor CSM, prof. Paweł Kras, przedstawił krótką historię powstania Centrum, a poszczególne zespoły badawcze zaprezentowały swoje projekty. Prof. Stephen Rowell i dr Dobrosława Horzela mówili o planach publikacyjnych. Punktem kulminacyjnym uroczystości były dwa niezwykle inspirujące wykłady inauguracyjne, które wygłosili:

  • prof. Tomasz Jurek,
  • prof. Marek Walczak.

– To jest szczególny moment dla nas wszystkich. Badamy historię, odległą historię, ale mamy też możliwość tworzenia historii i czuje się osobiście, że to jest ten moment, kiedy tworzymy historię – powiedział prof. Paweł Kras. – Mamy świetne zespoły, świetnych liderów, mamy znakomitą młodą kadrę, młodych pracowników, bardzo obiecujących, którzy zechcieli związać swoje losy z tym Centrum, a to dopiero początek.

Źródło: kul.pl

Scroll to Top