Acta Mediaevalia. Series Nova

O czasopiśmie

Acta Mediaevalia. Series Nova są specjalistycznym czasopismem, zaplanowanym jako rocznik. Znajdą w nim miejsce artykuły, materiały i recenzje dotyczące szerokiego spektrum zagadnień historii średniowiecza. Czasopismo będzie wydawane przez Centrum Studiów Mediewistycznych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i prowadzone przez międzynarodowe kolegium redakcyjne.

Nowa odsłona czasopisma – czyli Acta Mediaevalia. Series Nova – nawiązuje do znakomitej tradycji serii wydawniczej Acta Mediaevalia istniejącej od 1973 roku, lecz chce ją także twórczo rozwijać. Międzynarodowa rada naukowa będzie czuwać nad jakością publikacji z zakresu szeroko rozumianej mediewistyki, a teksty będą się ukazywać przede wszystkim w języku angielskim. Chcemy, by czasopismo utrzymało renomę wypracowaną przez serię wydawniczą w środowisku polskim i międzynarodowym, ale także zdobyło dodatkowe uznanie w warunkach nowoczesnej humanistyki dzięki obecności w prestiżowych bazach indeksujących i dostępności treści na zasadach open access.

Call for Papers

Historia

Chociaż pierwszy numer pod szyldem Series nova został zaplanowany na 2024 r., to czasopismo jest spadkobiercą bogatej, półwiecznej tradycji Acta Mediaevalia, czyli serii wydawniczej wydawanej w latach 1973-2014 przez Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu przy Wydziale Filozofii KUL. Do 2006 r. jednostka ta działała jako Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu, a w latach 2006-2010 jako Instytut Historii Kultury w Średniowieczu.

Przez cały okres istnienia Acta Mediaevalia w skład redakcji i rady naukowej wchodzili tacy wybitni polscy badacze jak:

 • Marian Kurdziałek,
 • Marian Rechowicz,
 • Stefan Swieżawski,
 • Stanisław Wielgus,
 • Walenty Wójcik,
 • Mieczysław Markowski,
 • Jerzy Rebeta,
 • Marek Zahajkiewicz,
 • Edward Iwo Zieliński,
 • Juliusz Domański,
 • Stanisław Janeczek,
 • Elżbieta Jung,
 • Zenon Kałuża,
 • Jadwiga Kuczyńska,
 • Urszula Mazurczak,
 • Stanisław Olczak,
 • Mikołaj Olszewski,
 • Anzelm Weiss,
 • Stanisław Bafia,
 • Joanna Judycka,
 • Lucyna Nowak,
 • Małgorzata Kowalewska,
 • Michał Maciołek,
 • Hanna Wojtczak,
 • Wanda Bajor.
Okładka czasopisma "Acta Mediaevalia", tom 25,

Na łamach Acta Mediaevalia publikowano teksty z zakresu szeroko pojętej kultury intelektualnej wieków średnich:

 • artykuły,
 • rozprawy doktorskie,
 • edycje krytyczne tekstów średniowiecznych.

W serii ukazały się krytyczne opracowania między innymi dzieł:

 • Jana Elgota, 
 • Jana z Dąbrówki, 
 • Benedykta Hessego, 
 • Stanisława z Zawady, 
 • Stanisława ze Skarbimierza, 
 • Andrzeja z Kokorzyna,
 • Jana Isnera.

Redaktor naczelny

Sekretarz redakcji

Międzynarodowa Rada Naukowa

 • Darius Baronas (Instytut Historii Litwy, Wilno) 
 • Marie-Madeleine de Cevins (Uniwersytet w Rennes) 
 • Frederik Felskau (niezależny badacz)
 • Ottó Gecser (Uniwersytet Loránda Eötvösa, Budapeszt)
 • Kantik Ghosh (Uniwersytet Oksfordzki)  
 • Emilia Jamroziak (Uniwersytet w Leeds)
 • Antonin Kalous (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)  
 • Stanislava Kuzmová (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie) 
 • Judit Majorossy (Uniwersytet Wiedeński) 
 • Brigitte Meijns (Katolicki Uniwersytet w Leuven) 
 • Beata Możejko (Uniwersytet Gdański) 
 • Beatrix Romhányi (Uniwersytet Gaspara Karoliego Kościoła Reformowanego, Budapeszt)
 • Julia Verkholantsev (Uniwersytet Pensylwanii, Philadelphia)
 • Przemysław Wiszewski (Uniwersytet Wrocławski) 
 • Thomas Wünsch (Uniwersytet w Pasawie) 
 • Yuriy Zazuliak (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów) 

Galeria

Wydarzenia

Scroll to Top