doktor Marcin Szymoniak

Konkurs na stanowisko asystenta rozstrzygnięty

Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcą konkursu na stanowisko asystenta badawczego w Centrum Studiów Mediewistycznych został dr Marcin Szymoniak.

Dr Szymoniak jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, od niemal dwóch dekad związanym z Pracownią Nauk Pomocniczych Historii i Źródłoznawstwa UJ. Swoją rozprawę doktorską, poświęconą pieczęciom męskim zgromadzeń zakonnych w diecezji krakowskiej w dobie średniowiecza, przygotowaną pod kierunkiem prof. Zenona Piecha, obronił w listopadzie 2023 roku. W swoim dorobku dr Szymoniak posiada artykuły poświęcone sfragistyce opublikowane w prestiżowych czasopismach polskich („Studia Źródłoznawcze”) i zagranicznych („Cîteaux. Commentarii Cistercienses”), a także publikacjach zbiorowych. Uczestniczył także w opracowaniu pieczęci w Katalogu dokumentów pergaminowych i papierowych ze zbiorów Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2022). Dr Szymoniak jest zarazem popularnym przewodnikiem krakowskim.

Do konkursu zgłosiło się 10 kandydatek i kandydatów, absolwentów 8 ośrodków akademickich z Polski i z zagranicy. W miniony piątek 19 stycznia 2024 roku czwórka kandydatów, którzy zdobyli najwyższe oceny w oparciu o przedłożoną dokumentację, wzięła udział w rozmowach z komisją konkursową. W składzie komisji znaleźli się:

  • prof. dr Julia Burkhardt (Ludwig-Maximilians-Universität München),
  • dr hab. prof. ucz. Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  • dr hab. prof. ucz. Paweł Kras (Katolicki Uniwersytet Lubelski), przewodniczący Komisji,
  • prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
  • prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański).

Wszystkim kandydatkom i kandydatom dziękujemy za udział w konkursie, a doktorowi Marcinowi Szymoniakowi życzymy wielu sukcesów w pracy w Centrum!

Scroll to Top