Centrum Studiów Mediewistycznych

Działamy w strukturach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Obecnie realizujemy pięć dużych projektów badawczych. W skład zespołów projektowych wchodzą mediewiści z całej Polski i z zagranicy. Współpracujemy z wieloma instytucjami. Nad działalnością Centrum czuwa międzynarodowa Rada Naukowa CSM.

Aktualności

Multimedia

Fragment rozmowy Małgorzaty Warzechy z prof. Pawłem Krasem w Radiu Łódź. 11.05.2023
Paweł Kras i Małgorzata Warzecha siedzą przy stole w studiu nagrań

Zespół

Pracownicy i goście CSM podczas inauguracji Centrum Studiów Mediewistycznych | Lublin | 27.06.2023 | Tomasz Koryszko/KUL

Projekty badawcze

Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia

Edycja tradycyjna i cyfrowa dokumentów dotyczących Polski z Archiwum Watykańskiego z czasów pontyfikatów Urbana VI (1378-1389) i Bonifacego IX (1389-1404). 

Epistolae Ordinis Teutonici Sanctae Mariae quae ad res gestas Poloniae spectant

Edycja tradycyjna i cyfrowa dokumentów dotyczących Polski, pochodzących z dawnego Archiwum Wielkich Mistrzów Krzyżackich, obecnie w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem.

Katalogi rękopisów średniowiecznych z księgozbioru Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego

Opracowanie pierwszej części katalogu średniowiecznych rękopisów z dawnej biblioteki klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu oraz skatalogowanie rękopisów dominikanów wrocławskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Corpus sigillorum Poloniae 

Opracowanie korpusu pieczęci średniowiecznych związanych z ziemiami polskimi.

Bibliografia mediewistyki polskiej

Opracowanie informacji bibliograficznych o publikacjach mediewistów polskich różnych specjalności w celu uzupełnienia Międzynarodowej Bibliografii Mediewistycznej o wyniki polskich badań.

Scroll to Top