Szkoła letnia

Zapraszamy studentów studiów drugiego stopnia i doktorantów kierunków humanistycznych do udziału w organizowanej we współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Wrocławskiego I Letniej Szkole Centrum Studiów Mediewistycznych: Od średniowiecznego rękopisu do edycji cyfrowej.
 
Odbędzie się ona w dniach 11-22.08.2024 r. we Wrocławiu. Jej celem jest zapoznanie wszystkich zainteresowanych etapami pracy ze średniowiecznym tekstem – od momentu znalezienia w rękopisie aż po edycję w wersji cyfrowej. Warsztaty będą miały charakter praktyczny, a ich owocem będzie zespołowe opracowanie edycji krytycznej jednego z tekstów zachowanych w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
 
Planowane kursy:
 • kodykologia,
 • paleografia gotycka,
 • łacina średniowieczna,
 • literatura średniowieczna,
 • edycja krytyczna,
 • narzędzia cyfrowe w edytorstwie.

Koszty:
Udział w szkole jest darmowy, a organizatorzy pokrywają koszty noclegów i wyżywienia.

Warunki uczestnictwa:
W I Letniej Szkole CSM mogą wziąć udział studenci studiów drugiego stopnia oraz doktoranci kierunków humanistycznych zainteresowani pracą nad średniowiecznymi tekstami i znający łacinę. Mile widziana jest również znajomość paleografii.
 
Wymagane dokumenty:
 • CV
 • List motywacyjny (do 3000 znaków)
 • List polecający od pracownika naukowego (mediewisty), archiwisty lub bibliotekarza oddziału zajmującego się średniowiecznymi rękopisami
Rekrutacja: 
I etap (8 stycznia-18 lutego): składanie dokumentów przez formularz rekrutacyjny
II etap (26 lutego-8 marca): rozmowy z wybranymi kandydatami
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 15 marca 2024 r.
 

Kontakt: scholacsm[{@}]kul.pl

Szkoła Letnia Centrum Studiów Mediewistycznych to cykl warsztatów poświęconych pracy nad rękopiśmiennymi tekstami średniowiecznymi.

Wydarzenie organizowane w cyklu dwuletnim jest adresowane do studentów studiów magisterskich oraz doktorantów legitymujących się znajomością łaciny. Pierwsza edycja szkoły odbędzie się w sierpniu 2024 r. we Wrocławiu, a jej tematem będą zbiory rękopiśmienne tamtejszej Biblioteki Uniwersyteckiej. Uczestnicy wezmą udział w sześciu kursach prowadzonych przez specjalistów z całego kraju dotyczących:

 • kodykologii,
 • paleografii gotyckiej,
 • łaciny średniowiecznej,
 • literatury średniowiecznej,
 • podstaw edycji krytycznej,
 • edytorstwa cyfrowego.

Wydarzenia

Scroll to Top