Źródła ilustracji

STRONA GŁÓWNA: Jan Wielki, Wniebowzięcie NMP. Katedra we Włocławku. Fot. Daniel Podosek.

CELE: Jan Wielki, Wniebowzięcie NMP. Katedra we Włocławku. Fot. Daniel Podosek.

HISTORIA: Płytka podłogowa. Muzeum Dominikanów w Krakowie. Fot. Daniel Podosek.

RADA NAUKOWA: Figurki alabastrowe przedstawiające Apostołów. Muzeum Dominikanów w Krakowie. Fot. Daniel Podosek.

WSPÓŁPRACA: Sklepienie nawy bocznej kościoła pw. Ducha Świętego w Przeworsku. Fot. Daniel Podosek.

DOKUMENTY PAPIESKIE: Perg. 108. Archiwum Narodowe w Krakowie.

LISTY KRZYŻACKIE: Archiwum Państwowe w Gdańsku. Fot. Sobiesław Szybkowski.

RĘKOPISY ŚREDNIOWIECZNE: Miniatura z rękopisu ze zbioru klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu. Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego.

KORPUS PIECZĘCI: Pieczęć majestatyczna królowej Jadwigi Andegaweńskiej. Muzeum Dominikanów w Krakowie. Fot. Daniel Podosek.

BIBLIOGRAFIA MEDIEWISTYKI POLSKIEJ: Tryptyk Śmierci Marii. Kościół parafialny w Bodzentynie. Fot. Daniel Podosek.

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE: Kwatera witrażowa z przedstawieniem motywu architektonicznego. Kościół Bożego Ciała w Krakowie. Fot. Daniel Podosek.

SZKOŁA LETNIA: Maria Krzew Gorejący. Kościół parafialny w Paczółtowicach. Fot. Daniel Podosek.

KONFERENCJE: Zwornik w kapitularzu klasztoru dominikanów w Krakowie. Fot. Daniel Podosek.

REPOZYTORIUM CYFROWE: Scena zwiastowania. Kościół parafialny w Paczółtowicach. Fot. Daniel Podosek.

ACTA MEDIAEVALIA: Dekoracja marginesu Graduału Brata Wiktoryna. Muzeum Dominikanów w Krakowie. Fot. Daniel Podosek.

ŹRÓDŁA ILUSTRACJI: Miniatura z rękopisu ze zbioru klasztoru dominikanów we Wrocławiu. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.

OPRACOWANIE GRAFICZNE: Halina Siemaszko

Scroll to Top