Repozytorium cyfrowe

  • Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia (edycja cyfrowa będzie udostępniona na stronie CSM).
  • Epistolae Ordinis Teutonici Sanctae Mariae quae ad res gestas Poloniae spectant, t. 1: Listy z lat 1386-1434 (pliki pdf będą udostępnione na stronie CSM).
  • Średniowieczne księgozbiory historyczne na ziemiach polskich: księgozbiór klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu, t. 1: Rękopisy folio (edycja cyfrowa będzie będzie udostępniona w katalogu elektronicznym PINAX BUWr oraz na stronie Manuscripta.pl).
  • Średniowieczne księgozbiory historyczne na ziemiach polskich: Katalog średniowiecznych rękopisów dominikańskich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, cz. 1 (edycja cyfrowa będzie udostępniona w katalogu elektronicznym PINAX BUWr oraz na stronie Manuscripta.pl).
  • Corpus sigillorum Poloniae (edycja cyfrowa będzie udostępniona na stronie CSM).
Scroll to Top