Inauguracja CSM – Msza Święta w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim

Uroczystą inaugurację Centrum Studiów Mediewistycznych rozpoczęła Msza św. w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Spotkali się na niej pracownicy i goście CSM. Celebrował i wygłosił kazanie o. Tomasz Gałuszka OP. Koncelebrował o. Tomasz Kalisz OP. Śpiewał Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 

– Każde odkrywanie wspólnoty jest związane z misją, czyli z wyjściem tam, gdzie na początku wcale nas nie potrzebują i nie chcą. Misja polega na wchodzeniu w świat i zadawaniu wielkich pytań – mówił w homilii o. Gałuszka, interpretując słowa czytania z Księgi Rodzaju: “Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej»” (Rdz 12,1). – CSM to nie tylko wspólnota osób, ale też bardzo konkretna misja, która ma na celu zobaczenie dzisiejszego człowieka. Jesteśmy dzisiaj w Kaplicy Trójcy Świętej, wprowadzeni w rzeczywistość, która nas przekracza, rzeczywistość historii wiecznej, która przenika się z historią doczesną. Każdy z nas jest w drodze, każdy z nas jest wezwany do wielkich zadań, do wyjścia…

Scroll to Top