Informacje o finansowaniu

Sfinansowano ze środków budżetu państwa.

Zadanie zlecone przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: Centrum Studiów Mediewistycznych: podstawowe badania edytorskie i inwentaryzacyjne do dziejów średniowiecznej Polski.

Dofinansowanie: 13 839 576 zł | Całkowita wartość zadania: 13 839 576 zł

Krótki opis zadania: realizacja badań edytorskich i inwentaryzacyjnych dotyczących dziejów Polski średniowiecznej oraz implementacja w polskiej mediewistyce nowoczesnych cyfrowych metod badawczych.

Scroll to Top