Publikacje książkowe

  • Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia, t. 1: Acta Urbani papae VI (1378-1389), wyd. M.D. Kowalski i in. (druk w 2026).
  • Epistolae Ordinis Teutonici Sanctae Mariae quae ad res gestas Poloniae spectant, t. 1: Listy z lat 1386-1434, wyd. S. Szybkowski i in. (druk w 2027).
  • Średniowieczne księgozbiory historyczne na ziemiach polskich: księgozbiór klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu, t. 1: Rękopisy folio (druk w 2027).
  • Corpus Vitrearum Medii Aevi. Polen, t. I.2, wyd. D. Horzela (druk w 2024).
  • Andrzej Dąbrówka, Anamnesis. Przedstawianie czasu w dawnym dramacie (druk w 2024).

Seria wydawnicza Colloquia mediaevalia Lublinensia

  • Błąd i przygana w piśmiennictwie średniowiecznym, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz (= Colloquia mediaevalia Lublinensia 3, 2024).
  • Corpus sigillorum Poloniae. Problemy badawcze, red. M. Hlebionek (= Colloquia mediaevalia Lublinensia 4, 2025).
  • Hołd pruski (1525-2025): geneza, okoliczności i następstwa, red. S. Szybkowski, A. Szweda (= Colloquia mediaevalia Lublinensia 5, 2026).
  • Chrystianizacja społeczeństwa polskiego w późnym średniowieczu / Christianization of the Polish Society in the Late Middle Ages, red. P. Kras (= Colloquia mediaevalia Lublinensia 6, 2026).
  • Kultura intelektualna kanoników regularnych św. Augustyna na Śląsku, w Czechach i w Królestwie Polskim, red. J. Kaliszuk, W. Mrozowicz (= Colloquia mediaevalia Lublinensia 7, 2027).
Scroll to Top