Bibliografia mediewistyki polskiej

Opracowanie informacji bibliograficznych o publikacjach mediewistów polskich różnych specjalności w celu uzupełnienia International Medieval Bibliography o wyniki polskich badań

International Medieval Bibliography (dalej IMB) stanowi podstawowe narzędzie pracy i źródło informacji o literaturze przedmiotu dla uczonych i studentów zajmujących się średniowieczem oraz wyczerpujące źródło informacji o literaturze przedmiotu wydawanej w Europie, obu Amerykach i regionie Azji i Pacyfiku. Bibliografia dostępna jest za pośrednictwem platformy internetowej Brepolis.net, abonowanej przez największe biblioteki naukowe na świecie. Swoim zakresem obejmuje nie tylko tradycyjnie pojmowaną historię średniowiecza, lecz także prace z zakresu archeologii średniowiecznej, historii sztuki, filozofii, teologii, muzykologii, teatrologii, mediolatynistyki i filologii narodowych. Bibliografia zawiera ponad 546 000 rekordów, w pełni opracowanych w zakresie czasu, tematu, miejsca i zawierających wszystkie informacje bibliograficzne.

IMB rejestruje zarówno wydawnictwa zwarte, jak i artykuły ukazujące się w wydawnictwach ciągłych. Noty bibliograficzne opatrzone są tłumaczeniami oryginalnych tytułów prac na język angielski oraz indeksowanymi hasłami przedmiotowymi, umożliwiającymi przeszukiwanie zasobu pod kątem słów kluczowych. Centrala IMB działa na Uniwersytecie w Leeds (Wielka Brytania) w ścisłej współpracy z Centre d’études supérieures de civilisation médiévale w Poitiers (Francja).

Dotychczas obecność polskich prac w tej najważniejszej bibliografii mediewistycznej była mimo podejmowanych prób słaba i dość przypadkowa. Zespół bibliograficzny działający w strukturach Centrum Studiów Mediewistycznych ma za zadanie wypełnić tę dotkliwą lukę przez wprowadzanie na bieżąco i w miarę możliwości retrospektywnie informacji bibliograficznej o pracach polskich mediewistów. Polscy współpracownicy IMB będą działać w międzynarodowym zespole, zrzeszającym mediewistów z kilkudziesięciu krajów, nie tylko europejskich, ale także z m.in. Japonii i Argentyny. Jest to wyjątkowa okazja promocji polskiego dorobku mediewistycznego na platformie o znaczeniu globalnym.

Zespół

Wydarzenia

Scroll to Top