Anna Adamska

dr Anna Adamska, prof. KUL

 

Aktualne miejsce pracy

Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht, Drift 6,  3512 BS, Utrecht, Niderlandy

Kariera naukowa

 • 1987 magister historii (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • 1995 doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • od 1997 wykładowca i badacz afiliowany na Uniwersytecie w Utrechcie (Holandia)
 • 2015–2018 wykładowca w University College Utrecht
 • visiting professor w École des Chartes (Paryż), Kings College (Londyn), Central European University (Budapeszt), University College (Dublin), KUL (Lublin), Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Gandawie
 • 2007, 2009 koordynator dwóch Szkół Letnich finansowanych przez Uniwersytet w Utrechcie „Utrecht Approaches to Medieval Studies” (Kazimierz Dolny, Polska)

Udział w projektach

 • „Pioneer Project” The literalisation of the early medieval society, c. 400–c. 1200, finansowany przez Niderlandzki Komitet Badan Naukowych (NWO) (1996–2003).
 • Medieval Urban Literacy, projekt finansowany przez Niderlandzki Komitet Badan Naukowych (NWO) (2006–2009).
 • Multilingualism in the Middle Ages, międzynarodowy projekt finansowany przez Worldwide Universities Netwerk, koordynowany przez Uniwersytet w Bristolu (Wielka Brytania) (2006–2009).

Działalność organizacyjna

 • członek MECERN (Medieval Central Europe Research Network)
 • członek Onderzoekschool Medievistiek (Niderlandy)
 • członek grupy badawczej „Schrift en Schriftdragers” (Niderlandy – Belgia)
 • członek Rady Programowej czasopisma „Studia Źródłoznawcze” (Polska)
 • członek Rady Programowej czasopisma „Przegląd Historyczny”
 • członek Rady Programowej czasopisma „Historický časopis”

Najważniejsze publikacje

publikacje zwarte

 • Arengi w dokumentach Władysława Łokietka. Formy i funkcje, Kraków 1999.
 •  The Development of Literate Mentalities in East Central Europe, red. A. Adamska, M. Mostert, Turnhout 2004.
 • New Approaches to Medieval Urban Literacy, 2-3 June 2008, red. G. Declercq, M. Mostert, W.  Ysebaert, A. Adamska, Brussel 2013.
 • Writing and the Administration of Medieval Towns. Medieval Urban Literacy I, red. M. Mostert, A. Adamska, Utrecht Studies in Medieval Literacy 27, Turnhout 2014.
 • Uses of the Written Word in Medieval Towns. Medieval Urban Literacy II, red. M. Mostert, A. Adamska, Utrecht Studies in Medieval Literacy 28, Turnhout 2014.
 • Kultura pisma w średniowieczu: znane problemy, nowe metody, red. A. Adamska, P. Kras, Colloquia Mediaevalia Lublinensia 2, Lublin 2013.
 • Urkundenformeln im Kontext. Formen der Schriftkultur im Ostmitteleuropa des Mittelalters (13.14. Jahrhundert), red. S. Rossignol, A. Adamska, Vienna 2016.
 • Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia, red. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Warszawa 2017.

artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych (wybór)

 • Audire, intelligere, memorie commendare’. Attitudes of the rulers of medieval Central Europe towards written texts, w: Along the Oral-Written Continuum: Types of Texts, Relations and their Implications, ed. S. Ranković et al., Turnhout 2010, s. 337–357.
 • The Jagiellonians and the Written Word. Some Preliminary Remarks About Royal Literacy in the Later Middle Ages, w: Hofkultur der Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser. The Culture of the Jagiellonian and Related Courts, red. U. Borkowska, M. Hörsch, Ostfildern 2010, s. 153–169.
 • Czy potrzebna nam jest społeczna historia języka? w: Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, red. S. Gawlas, Warszawa 2011, s. 189–202.
 • Founding a Monastery over Dinner: The Case of Henryków in Silesia (c. 1222–1228), w: Medieval Legal Process. Physical, Spoken and Written Performance in the Middle Ages, red. M. Mostert, P. Barnwell, Turnhout 2011, s. 211–231.
 • Latin and Vernacular – Reading and Meditation: Two Polish Queens and Their Book, w: Cultures of Religious Reading in the Late Middle Ages. Instructing the Soul, Feeding the Spirit, and Awakening the Passion, red. S. Corbellini, Turnhout 2013, s. 219–246.
 • A Book in All Royal Hands: How Medieval Rulers Read the Psalter, „Polish Libraries” 1 (2013), p. 186–209.
 • The authentication of late medieval private deeds (Europe–Japan): Final remarks, w:  The Multilateral Comparative Study on Documents from the 9th to the 19th Centuries. Annual Report 2013, ed. K. Watanabe, Tokio 2014, s. 55–60 (z tłumaczeniem na język japoński).
 • O dorobku  naukowym Izabeli Skierskiej, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (19672014), ed. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa–Poznań 2015, s. 63–77.
 • L’Ars dictaminis a-t-elle été possible en langue vernaculaire? Quelques sondages, w: Le Dictamen dans tous ses états. Perspectives de recherche sur la théorie et la pratique de l’ Ars dictaminis (XIe-XVe siècles), ed. B. Grévin, A.-M. Turcan Verkerk, Turnhout 2015, s. 389–414.
 • Die frühpiastische Kanzlei im “Netzwerk” der mittelalterlichen pragmatischen Schriftlichkeit, w: Fernhändler, Dynasten, Kleriken. Die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziechungsgeflechten vom 10. bis zum frühen 13. Jahrhundert, ed. D. Adamczyk, N. Kersken, Wiesbaden 2015, s. 193–216.
 • Gra w kolory. Rola barw w średniowiecznym systemie komunikacji społecznej, „Roczniki Historyczne” 81 (2015), p. 7–34.
 • Intersections: Medieval East Central Europe from the Perspective of the Study of Literacy and Communication, w: Medieval East Central Europe in Comparative Perspective. From Frontier Zones to Land in Focus, red. G. Jaritz, K. Szende, London–New York 2016, s. 225–239.
 • “Medieval Polish Psalters”. The Literary Encyclopedia. First published 04 April 2017 [http://www.litencyc.com/php/sworks.php?rec=true&UID=35794].
 • Archiwum – serce późnośredniowiecznej monarchii? Garść uwag o instytucjach piśmienności pragmatycznej jako czynniku modernizacji aparatu władz, w: Monarchia, społeczeństwo, tożsamość. Studia z dziejów średniowiecza, ed. K. Gołąbek et al., Warszawa 2020, s. 51–66.
 • Media and Technology, w: A Cultural History of Memory in the Middle Ages, ed. G. Schwedler, Bloomsbury Academic: London, New York 2020, s. 57–71.
 • Cultures d’Europe centrale, w: Démystifier l’Europe centrale. Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle, red. M.-M.. De Cevins, Paris 202, s. 209–232.
 • O książkach ‘kultowych’ w mediewistyce. Michael Clanchy i jego “From Memory to Written Record”, „Roczniki Historyczne” 87 (2021), s. 171–185.
 • The Language of the Mute Strangers: The Ambivalent Position of the German Language in the Late Medieval Polish Kingdom, w: Strangers at the Gate! Multidisciplinary Explorations of Communities, Borders, and Othering in Medieval Western Europe, red. S.C. Thomson, Leiden-Boston 2022, s. 63–77.

tłumaczenia (wybór)

 • J. Burgers, M. Mostert, O fałszerstwach dokumentów w średniowiecznej Holandii, „Roczniki Historyczne” 69 (2003), s. 49–70.
 • M. Mostert, Wytwarzanie, przechowywanie i użytkowanie. O roli tekstu pisanego w średniowieczu, w: Kultura pisma w średniowieczu: znane problemy, nowe metody, red. A. Adamska, P. Kras, Lublin 2013, s. 19–37.
 • K. Szende, Testamenty i ustne oświadczenia woli. Oralność i piśmienność w procesie sporządzania testamentów na Węgrzech w późnym średniowieczu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 61 (2013), nr 2, s. 223–238.
 • A. Bartoszewicz, Urban Literacy in Late Medieval Poland, Utrecht Studies in Medieval Literacy 39, Turnhout, 2017.
Scroll to Top