Dorota Żywczak

dr Dorota Żywczak

 

Aktualne miejsce pracy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Kariera naukowa

 • 2012 – licencjat filologii angielskiej (Uniwersytet Jagielloński)
 • 2015 – licencjat historii (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • 2017 – magister historii (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • 2022 – doktor historii (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 

Zainteresowania badawcze

 • historia Kościoła w średniowieczu
 • monografie biograficzne polskich biskupów średniowiecznych
 • duchowieństwo diecezjalne diecezji krakowskiej w średniowieczu

 

Udział w projektach

 1. Badania nad relacjami duchownych diecezji krakowskiej ze Stolicą Apostolską w okresie rządów biskupa krakowskiego Jana Grotowica (1326–1347) – projekt badawczy realizowany z dotacji celowej dla młodych naukowców (2018–2019).
 2. Naukowe stypendium zadaniowe dla doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w ramach programu „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój” – edycja I (2018–2019).
 3. Naukowe stypendium zadaniowe dla doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w ramach programu „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój” – edycja II (2019–2020).
 4. Naukowe stypendium zadaniowe dla doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w ramach programu „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój” – edycja III (2021–2022).

 

Nagrody

 • wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za najlepszą rozprawę doktorską (2022)
 • II nagroda im. Aleksandra Gieysztora dla młodych naukowców za książkę „Biskup krakowski Jan Grotowic (ok. 1280–1347)” (2023)

 

Najważniejsze publikacje

 1. Biskup krakowski Jan Grotowic (ok. 1280–1347), Kraków 2022.
 2. ‘Iidem Episcopus et Ecclesia, quos speciali affectione prosequimur’: Pope John XXII and Iohannes Grotonis, Bishop of Cracow (1326–1347), „Revue d’histoire Ecclesiastique” 117 (2022), z. 3–4, s. 620–638.
 3. Jak pisać o biskupach? Kilka uwag na temat monografii biograficznych polskich biskupów średniowiecznych, „Nasza Przeszłość” 130 (2018), s. 53–74.

 

Scroll to Top