mgr Aleksander Sroczyński

 

Aktualne miejsce pracy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Kariera naukowa

  • magister polonistyki (Kolegium MISH Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  • studia mediewistyczne na Uniwersytecie Utrechckim

Zainteresowania badawcze

  • historia literatury staropolskiego i starochorwackiego obszaru kulturowego
  • historia retoryki i oratorstwa
  • metodologiczne pogranicza mediewistyki literackiej i historycznej

Miejsca pracy

  • 2018-2020 bibliotekarz dziedzinowy w zakresie literaturoznawstwa w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Udział w projektach

  • Współpomysłodawca i wykonawca w grancie NPRH Rex numquam moritur. Comparative Approaches to Political Theologies from the Middle Ages to the Present (2014-2017).

Stypendia i kursy

  • staż badawczy w Instytucie Huygensa Niderlandzkiej Królewskiej Akademii Nauk
  • staż badawczy w Instytucie Badań Literackich Węgierskiej Akademii Nauk

Najważniejsze publikacje

  • Premodern Rulership and Contemporary Political Power. The King’s Body Never Dies, red. K. A. Mroziewicz, A. Sroczyński, Amsterdam 2017.

 

Scroll to Top