Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

W Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu jest realizowany projekt kodykologiczny CSM. We współpracy z pracownikami Biblioteki zespół kierowany przez prof. Jerzego Kaliszuka i prof. Wojciecha Mrozowicza opracowuje katalogi rękopisów średniowiecznych z księgozbioru klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu i księgozbioru klasztoru dominikańskiego we Wrocławiu. Współpraca dotyczy także organizacji konferencji i wystaw. Latem 2024 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbędzie się w pierwsza edycja Letniej Szkoły Centrum Studiów Mediewistycznych.

Wydarzenia

Scroll to Top