mgr Urszula Zachara-Związek

 

Aktualne miejsce pracy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Kariera naukowa

 • 2013 magister historii (Uniwersytet Warszawski)
 • 2019 magister filologii klasycznej (Uniwersytet Warszawski)

Miejsca pracy

 • 2014–2016 Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
 • 2017–2021, 2022-2023 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Zainteresowania badawcze

 • kultura późnośredniowiecznej Polski
 • łacina średniowieczna
 • edytorstwo źródeł historycznych

Udział w projektach

 • Wykonawca w grancie HERA Marrying Cultures: Queens Consort and European Identities 15001800, projekt międzynarodowy, realizowany przez University of Oxford, Uniwersytet w Lund, Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, kierownik: Helen Watanabe-O’Kelly (2014–2016).
 • Wykonawca w grancie NPRH Księgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 – przygotowanie edycji krytycznej, kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz (2014–2020).
 • Wykonawca w grancie NPRH Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii, kierownik: dr hab. Marek Słoń, prof. IH PAN (2017–2021).
 • Wykonawca w grancie NAWA Historical Ontology of Urban Space, kierownik: dr Wiesława Duży (2019–2020).
 • Anotator w grancie Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej. Kontynuacja prac, kierownik: dr Krzysztof Nowak (2022–2023).

Nagrody

 • 2020 III nagroda w konkursie im. S.K. Kuczyńskiego w kategorii prac z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii, przyznana przez Jury „Studiów Źródłoznawczych” za rok 2019.

Najważniejsze publikacje

 • Between language and space. Descriptions of medieval townscape in late medieval Old Warsaw, „Historická geografie” 48/2 (2022), s. 85–102.
 • Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy, Warszawa 2019.
 • Księgi ławnicze Starej Warszawy z lat 14531535, red. nauk. A. Bartoszewicz, wyd. A. Bartoszewicz, K. Mrozowski, M.T. Radomski, K. Warda, U. Zachara-Związek, Warszawa 2020.
 • Dwór królowej jako locus scribendi. Analiza wybranych aspektów funkcjonowania na przykładzie korespondencji Elżbiety Habsburżanki z Zygmuntem Augustem, w: Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia, red. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Warszawa 2017, s. 171–182.
 • Legaty testamentowe mieszczan krakowskich na rzecz kościoła i klasztoru bernardynów na Stradomiu w II połowie XV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 63 (2015), z. 1, s. 29–40.

 

Scroll to Top