mgr Jagoda Jankowska

Kariera naukowa

  • magister archiwistyki i zarządzania dokumentacją (Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zainteresowania badawcze

  • nauki pomocnicze historii, szczególnie sfragistyka
  • metodyka opracowania archiwalnego, szczególnie materiałów sfragistycznych
  • systemy sfragistyczne administracji państwowej

Najważniejsze publikacje

  • Administracyjne procedury postępowania w przypadkach kradzieży, zagubienia, nadużycia bądź fałszerstwa pieczęci w 20-leciu międzywojennym, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 12 (14) (2021), s. 11–29.
  • Sfragistyka w świecie archiwów, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 1 (18) (2021), s. 167–176.
  • Archiwum fotograficzne Janiny Gardzielewskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu – część większej całości, „Archiwista Polski” 99/100 (2020), nr 3/4 (99/100), s. 41–52.
  • Metodyka opracowania archiwalnego pieczęci, w: Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach, P. Gut, M. Hlebionek, Warszawa 2020, s. 65–77.

 

Scroll to Top