mgr Zdzisław Koczarski

 

Kariera naukowa

  • 2017 magister filologii klasycznej (Uniwersytet Wrocławski, praca magisterska Retoryka zachęty do krucjaty w wybranych pismach Bernarda z Clairvaux pod kierunkiem dr hab. Teresy Szostek, prof. UWr)

Zainteresowania badawcze

  • językoznawstwo łacińskie (w szczególności: gramatyka wyrażeń funkcyjnych, stylometria)
  • literatura średniowieczna (w szczególności: egzegetyczna, krucjatowa)
  • znajomość włoskiej literatury humanistycznej w XV-wiecznej Polsce
  • kodykologia
  • paleografia

 

Scroll to Top