dr hab. Paweł Kras, prof. KUL

 

Aktualne miejsce pracy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Kariera naukowa

 • 1993 magister historii (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • 1994 MA in Medieval Studies (Central European University, Budapeszt)
 • 1997 doktor historii (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • 2007 doktor habilitowany nauk humanistycznych, historia średniowieczna powszechna i Polski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • 2009 profesor KUL
 • 2015–2018 profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii PAN w Warszawie
 • od 2022 dyrektor Centrum Studiów Mediewistycznych przy KUL

Zainteresowania badawcze

 • historia społeczno-religijna
 • ruchy religijne w średniowieczu
 • przemoc i tolerancja religijna w średniowieczu i czasach nowożytnych
 • historia Czech i stosunki polsko-czeskie
 • edytorstwo źródeł historycznych

Udział w projektach

 • Kierownik grantu NCN Ruchy religijne w średniowiecznej Polsce. Antologia tekstów źródłowych, afiliowanego przy Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (2011–2013).
 • Kierownik grantu NCN OPUS Proces beginek świdnickich w 1332 roku: łacińsko-polska edycja protokołów inkwizycyjnych Jana ze Schwenkenfeldu, afiliowanego przy Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (2015–2017).
 • Kierownik grantu NCN Harmonia Korespondencja Jana Kapistrana z Polakami (14511456): edycja i studia, międzynarodowy projekt badawczy afiliowany przy Instytucie Historii PAN w Warszawie, realizowany we współpracy z Università degli studi di Macerata, Univerzita Palackého w Ołomuńcu, Central European University w Budapeszczie i Université Blaise-Pascal w Clermond-Ferrand (2016–2018).
 • Kierownik grantu NPRH Fundamenty Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r.: historia religii i kultury, dzieje idei, afiliowanego przy Polskim Towarzystwie Historycznym (2018–2022).
 • Kierownik grantu NCN Universalia 2.1 The Beguines of Świdnica and Their Interrogations in 1332, afiliowanego przy Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, publikacja angielskiej monografii i zbioru studiów (współautor: Tomasz Gałuszka) ukaże się w serii Heresy and Inquisition in the Middle Ages w York Medieval Press, Boydell & Brewer (2019–2022).
 • Wykonawca w grancie NCN Harmonia Wspólnoty wyobrażone. Konstruowanie tożsamości grupowych w średniowiecznej Europie, afiliowanym przy Wydziale Humanistycznym UMCS, kierownik: prof. Andrzej Pleszczyński (2013–2015).
 • Wykonawca w grancie NCN-Weave UNISONO Poganie i chrześcijanie. Chrześcijaństwo w Królestwie Czeskim i Królestwie Polskim w średniowieczu, afiliowanym przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Bracha.
 • Członek Komitetu Zarządzającego i koordynator Working Group III w projekcie COST Action IS 1301 pt. New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe, finansowanym przez European Science Foundation/COST (2013–2017).

Nagrody

 • II Nagroda w Konkursie im. S.K. Kuczyńskiego w kategorii prac z zakresu ,nauk pomocniczych historii, przyznana przez Jury „Studiów Źródłoznawczych” za rok 2018.
 • Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego za działalność naukową w roku 2019.
 • Nagroda im. Profesora J. Michalskiego za najlepszą recenzję książki historycznej w 2020 r. (2021).

Najważniejsze publikacje

 • Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1998, ss. 355.
 • ‘Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem’. System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006. ss. 532 (wersja angielska: The System of the Inquisition in Medieval Europe, Berlin–Bern–Bruxelles–Oxford–New York–Warszawa: Peter Lang, ss. 521).
 • (wraz z T. Gałuszką i A. Poznańskim), Proces beginek świdnickich w 1332 roku: studia historyczne i edycja łacińsko-polska, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017 (wydanie drugie, 2018), ss. 298; (wspólnie z T. Gałuszką): Beguines of Medieval Świdnica. The Interrogations of the Daughters of Odelindis in 1332, przeł. S.C. Rowell, Heresy and Inquisition in the Middle Ages, 11, Woodbridge: Boydell & Brewer 2023, ss. 312.
 • Corpus epistolarum Ioannis de Capistrano, t. 1: Epistolae annis MCDLIMCDLVI scriptae quae ad res gestas Poloniae et Silesiae spectant, editionem curaverunt Paulus Kras, Halina Manikowska, Martinus Starzyński, Anna Zajchowska-Bołtromiuk, epistolae in linguam Anglicam transtulit Stephanus Rowell, Warszawa-Lublin: Institute of History PAN and Wydawnictwo KUL, 2018, ss. 320.
 • The Grand Tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (14511456): the Transfer of Ideas and the Strategies of Communication in the Late Middle Ages, red. Paweł Kras and James D. Mixson, Warsaw–Lublin: Institute of History, Polish Academy of Sciences & Wydawnictwo KUL, 2018.
 • „Jak chwytać lisy w Pańskiej winnicy?” Treści antyheretyckie w kazaniach Bernarda z Clairvaux i Hélinanda z Froidmont, „Roczniki Historyczne” 80 (2014), s. 73–95.
 • The Vernacular Eulogy of John Wyclif by Master Andrzej of Dobczyn: Textual Transmission of Dissident Ideas in Fifteenth Century Poland, w: Pursuing a New Order, red. Pavlina Rychterová, vol. 2: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation, Turnhout: Brepols, 2019, s. 157–172.
 • The Development of Religious Tolerance in Poland. From the Medieval Period to the Reformation, w: Religion and Peace. Historical Aspects, red. Y. Friedmann, London-New York: Routledge 2019, s. 159–183.
 • Casus „Gutfora”, czyli o polskich zwolennikach wczesnej reformacji i ich procesach. Uwagi źródłoznawcze w związku z książką Natalii Nowakowskiej o królu Zygmuncie Starym i Marcinie Lutrze, „Odrodzenie i reformacja w Polsce”, 64 (2020), s. 123–155.
 • Praktyki religijne Jagiellonów. Próba bilansu, w: 600 lat fresków w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku lubelskim. Historia, teologia, sztuka, konserwacja, red. J. Żuk-Orysiak, A. Frejlich, Lublin 2021, s. 11–40.
 • The Hunt for Heresy of the Free Spirit: the 1332 Enquiry into the ‘Cowled Nuns” of Świdnica, w: Inquisition and Knowledge, 12001700, red. P. Biller, L.J. Sackville, Heresy and Inquisition in the Middle Ages, 10, Woodbridge-Rochester 2022, s. 110–133.
Scroll to Top