dr Michalina Duda

 

Kariera naukowa

  • doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Zainteresowania badawcze

  • historia kontaktów Polaków ze Stolicą Apostolską w drugiej połowie XV wieku
  • wykorzystanie cyfrowych narzędzi w badaniach historycznych

Udział w projektach

  • kierownik grantu NCN (2013–2016)

Stypendia i kursy

  • 2016 Stypendium dla Młodych Uczonych START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
  • stypendium Fundacji Lanckorońskich
  • stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
  • stypendium Polskiej Misji Historycznej w Wurzbürgu.

Najważniejsze publikacje

  • (wraz z S. Jóźwiakiem i M. Wiewiórą) Zagraniczne podróże budowniczych (architektów, kamieniarzy, murarzy) i rzeźbiarzy w łacińskiej Europie od X do pierwszej połowy XIV wieku w świetle źródeł pisanych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2020.
  • (wraz z S. Jóźwiakiem) Ze świata średniowiecznej symboliki. Gest i forma przysięgi w chrześcijańskiej Europie (X–XV w.), Universitas: Kraków 2014.
Scroll to Top