dr Michał Broda

Aktualne miejsce pracy

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Rękopisów, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław

Kariera naukowa

 • 1999 magister historii (Uniwersytet Wrocławski)
 • 2007 doktor historii (Uniwersytet Wrocławski)

Zainteresowania badawcze

 • kodykologia
 • historia krytyki tekstu
 • kultura intelektualna

Udział w projektach

 • Wykonawca grantu promotorskiego KBN Średniowieczna biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie
 • Wykonawca grantu NPRH Katalog rękopisów średniowiecznych ze śląskich kolekcji piastowskich – dawnych bibliotek w Brzegu i Legnicy (od 2018)

Publikacje

 • Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV w., Kraków 2014, ss. 232.
 • Kolekcja sztambuchów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, „Przegląd Uniwersytecki”,  R. 24, 2018, Nr 5 (225), s. 34-35 [wersja niemiecka: Die Stammbuchkollection der Universitätsbibliothek in Breslau, „Academisches Kaleidoscop. Mitteilungen und Berichte für die Mitglieger der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Universität Wrocław“, Jg. 16, Nr 4 (64), s . 25-26].
 • Liber super ludum scaccorum (und andere Texte), w: Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht, hrg. Gabriele Köster, Christina Link, Kulturhistorisches Museum Magdeburg 2019, s. 436-437
 • „Odkrycie“ kodeksu Liwiusza z kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy na tle tradycji rękopiśmiennej Ab urbe condita i jego echa w prasie brytyjskiej w 1870 roku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, R. 74, 2019, 3, s. 5-26.
Scroll to Top