dr Barbara Grondkowska

 

Aktualne miejsce pracy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Kariera naukowa

 • 2008 magister filozofii (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • 2009 magister filologii polskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • 2017 doktor filozofii (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Zainteresowania badawcze

 • problematyka filozoficzna w tekstach literackich, homiletycznych, mistycznych, hagiograficznych

Udział w projektach

 • Kierownik grantu NCN Preludium Kuzańczykowy świat alegorii. Analiza systemu filozoficznego Mikołaja z Kuzy na podstawie „Kazań” (2014–2016).
 • Wykonawca w grancie NPRH Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period: A Comparative Perspective (2012–2013).

Najważniejsze publikacje

 • Between Idle Chatter and the Pursuit of Wisdom: The Idea of Philosophy in the Thought of Nicholas of Cusa, „Anuario Filosofico” 54 (2021), nr 3, s. 35–60.
 • Znaki i symbole. Filozofia w kazaniach Mikołaja z Kuzy, Lublin 2018.
 • Quid est rex sine gloria? Cusanus’ concept of glory and praise, „Viator” 48 (2017), nr 2, s. 259–278.
 • Koncepcja Boga jako miejsca w kazaniu CCXVI Ubi est, qui natus est, rex Iudaeorum? Mikołaja z Kuzy, „Roczniki Filozoficzne” 64 (2016), nr 3, s. 59–78.
 • The Stages of Love in Cusanus’ Sermon VII Remittuntur ei peccata multa, „Roczniki Filozoficzne” 63 (2015), nr 2, s. 145–156.
 • The Authority of the Church Fathers in Sixteenth-Century Polish Sermons: Jakub Wujek, Grzegorz of Żarnowiec and their Postils, w: Cultures in Motion. Studies in Medieval and Early Modern Periods, red. A. Izdebski, D. Jasiński, Kraków 2014, s. 157–183.
 • Retoryczność średniowiecznych żywotów świętych na podstawie ‘De vita et miraculis fratris Johannis Ruusbroec’ Henryka Pomeriusza, w: Kultura pisma w średniowieczu: znane problemy, nowe metody, red. A. Adamska, P. Kras, Lublin 2013, s. 257–265.
 • Ślady „Pieśni pokutnych” Olbrychta Karmanowskiego w „Decymie pieśni pokutnych” Wacława Potockiego, „Barok” 14 (2007), nr 2 (28), s. 35–43.

 

Scroll to Top