Anna Wieczorkowska

Miejsce pracy

  • Archiwum Państwowe w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, 87-100 Toruń

Wykształcenie

  • magister archiwistyki i zarządzania dokumentacją (Wydział Nauk Historycznych UMK)

Zainteresowania badawcze

  • genealogia w archiwach
  • opracowanie archiwalne fotografii
  • sfragistyka

Najważniejsze publikacje

  • Działalność archiwum państwowego w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych, „Archiwista Polski”, nr 3-4 (99-100), 2020, s. 87-104.
  • Pieczęcie królów i królowych polskich od 1576 do 1795 r.,  oprac. J. Bonczkowski, M. Hlebionek, M. Superczyński, A. Wieczorkowska, red. M. Hlebionek, Toruń 2022.
  • Pieczęcie urzędników zakonu krzyżackiego, red. M. Hlebionek, Toruń 2023 [w przygotowaniu].
Scroll to Top