mgr Aleksander Kocan

 

Kariera naukowa

  • 2021 magister historii (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny, praca magisterska Krytyka hierarchii kościelnej w korespondencji Jana Husa z lat 1408-1415 pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Mrozowicza, prof. UWr)

Zainteresowania badawcze:

  • historia polityczna średniowiecza
  • historia polityczna starożytności
  • średniowieczne ruchy religijne
  • ruch krucjatowy
  • popularyzacja historii

Działalność popularyzatorska

Scroll to Top