Muzeum Narodowe w Lublinie

Współpraca między Centrum Studiów Mediewistycznych a Muzeum Narodowym w Lublinie ma na celu prowadzenie wspólnych działań o charakterze naukowym, dydaktycznym i kulturalnym w zakresie:

  • organizacji konferencji, seminariów i warsztatów naukowych poświęconych problematyce dziejów i kultury średniowiecza;
  • organizacji wykładów i odczytów okolicznościowych;
  • badań dotyczących dziejów średniowiecznych Lublina i Lubelszczyzny;
  • przygotowania wspólnych publikacji.

Wydarzenia

Scroll to Top