Instytut Historii PAN

19 kwietnia 2023 r. Centrum Studiów Mediewistycznych nawiązało współpracę z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, który będzie jednym z głównych partnerów w projektach CSM. Dr hab. Paweł Kras, prof. KUL, dyrektor CSM, oraz prof. dr hab. Maciej Janowski, dyrektor IH PAN, podpisali umowę o współpracy, której celem jest:

  • przygotowywanie i prowadzenie projektów w obszarze interdyscyplinarnych studiów mediewistycznych,
  • organizowanie konferencji,
  • tworzenie i rozwijanie narzędzi cyfrowych dla potrzeb polskiej mediewistyki,
  • organizowanie specjalistycznych szkoleń warsztatowych dla uczestników studiów doktoranckich i młodych mediewistów.
Scroll to Top