Instytut Historii Nauki PAN

Umowa o współpracy między Centrum Studiów Mediewistycznych a Instytutem Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN przewiduje:

  • wymianę danych, narzędzi i aplikacji;
  • uzgodnienie standardów gromadzenia danych;
  • tworzenie narzędzi cyfrowych służących do gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania danych;
  • opracowanie wspólnych scenariuszy badawczych, wykorzystujących zasoby oraz narzędzia IHN PAN i KUL;
  • przygotowanie wspólnych projektów badawczych, konferencji oraz publikacji;
  • wspólne szkolenia oraz działalność dydaktyczną.

W ramach współpracy między Centrum Studiów Mediewistycznych a Instytutem Historii Nauki PAN wyniki prac zespołu kodykologicznego będą udostępniane w internetowym „Przewodniku po rękopisach średniowiecznych w zbiorach polskich: Manuscripta.pl”.

Umowa między CSM a IHN PAN została podpisana 23 maja 2023 r., kiedy na zaproszenie prof. Pawła Krasa gościł na KUL-u prof. Jacek Soszyński, dyrektor Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie. Podczas wizyty prof. Soszyński spotkał się z s. prof. Beatą Zarzycką, Prorektor KUL ds. nauki i kadr, omawiając obszary współpracy z Centrum Studiów Mediewistycznych.

Scroll to Top