Brepols Publishers

25 kwietnia 2023 roku podpisano umowę między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, reprezentowanym przez Prorektora ds. Nauki i Kadr, s. dr hab. Beatę Zarzycką, prof. KUL, a wydawnictwem Brepols, które reprezentował pan Chris VandenBorre, kierownik wydawniczy. Tym samym Polska dołączyła do grupy kilkudziesięciu krajów współpracujących z International Medieval Bibliography.

Centrum Studiów Mediewistycznych KUL zobowiązało się do regularnego wprowadzania do IMB rekordów bibliograficznych odnotowujących wyniki polskich badań nad średniowieczem w wymiarze interdyscyplinarnym.

Wydawnictwo Brepols przyznało dostęp do International Medieval Bibliography realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką KUL.

Wydarzenia

Scroll to Top