Profesor Stephen C. Rowell jest absolwentem University of Cambridge. Od niemal ćwierćwiecza pracuje w Instytucie Historii Litwy w Wilnie (Lietuvos istorijos institutas). Jest jedynym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych w światowej mediewistyce badaczy dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w średniowieczu. W swoim dorobku posiada kilka prac monograficznych, m.in.:
  • Lithuania Ascending: A Pagan Empire within East-Central Europe, 1295-1345 (Cambridge 1994),
  • Distant Friends Draw Nigh: The Realms of Great Britain and Lithuania (Vilnius 2006),
  • The Conversion of Lithuania: From Pagan Barbarians to Late Medieval Christians (Vilnius 2015) – przygotowaną wspólnie z Dariusem Baronasem syntezę, która jest pierwszym tak systematycznym opracowaniem procesów chrystianizacyjnych zachodzących na Litwie w XIII-XV w.
Jest także wydawcą źródeł do dziejów Litwy, m.in.:
  • Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans (Vilnius 2004),
  • Acta primae visitationis diocesis Vilnensis anno Domini 1522 peractae (Vilnius 2015).
Obok działalności badawczej, Stephen Rowell jest cenionym tłumaczem polskich prac mediewistycznych na język angielski. Przetłumaczył m.in.: artykuły polskich mediewistów wydane w The Cambridge Medieval History. W ostatnich latach przełożył na język angielski edycję łacińskiej korepondencji Jana Kapistrana dotyczącą Polski i Śląska (Correspondence of John of Capistrano, vol. 1: Letters relating to the history of Poland and Silesia, 1451-1456), a także zbiór studiów Pawła Krasa i Tomasza Gałuszki OP wraz z edycją protokołu przesłuchań beginek świdnickich z 1332 r. (The Beguines of Medieval Świdnica, Woodbridge 2023).
Scroll to Top