dr Hanna Rajfura

 

Aktualne miejsce pracy
Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Miejsca pracy
2022–2023 Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Polska Akademia Nauk, Warszawa
od 2023 Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski

Kariera naukowa

 • 2016 licencjat filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich (Uniwersytet Warszawski)
 • 2017 magister historii (Uniwersytet Warszawski)
 • 2022 doktor historii (Uniwersytet Warszawski, praca doktorska pt. „Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich” Jana Długosza: studium źródłoznawcze i analiza funkcjonowania późnośredniowiecznej pamięci historycznej pod opieką dr. hab. Piotra Węcowskiego prof. UW)

Zainteresowania badawcze

 • źródłoznawstwo
 • kodykologia
 • twórczość Jana Długosza
 • edytorstwo źródeł historycznych

Udział w projektach

 • Kierownik Diamentowego Grantu Pamięć historyczna środowisk kościelnych w Polsce późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. Jana Długosza „Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich” i jego kontynuacje na tle europejskim, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, afiliowanego przy Wydziale Historycznym UW (2016–2022).
 • Wykonawca w grancie NPRH Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski w epoce pierwszych Jagiellonów (1385–1506), realizowanym w ramach projektu Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Źródła do dziejów wojskowości polskiej w epoce Jagiellonów, afiliowanym przy Polskim Towarzystwie Historycznym (od 2017).
 • Współpracownik w projekcie Repertorium Chronicarum. A Bibliography of the Manuscripts of Medieval Latin Chronicles, afiliowanym przy Instytucie Historii Nauki PAN (od 2022).

Najważniejsze publikacje

 • Kopia katalogów dostojniczych a pamięć historyczna środowisk kościelnych w dawnej Polsce. Zamysł ideowy i stylistyczny w rękopisie BN BOZ 106, w: Szary kruk. Sympozjum, red. A. Baliński, Drukowane piękno, t. 3, Gdańsk 2020, s. 96–117.
 • Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle „Żywotu św. Stanisława”, „Studia Źródłoznawcze” 56 (2018), s. 33–75.
 • Jana Długosza list dedykacyjny do „Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich”, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 62 (2018), s. 111–138 (artykuł z przekładem).

 

Scroll to Top