mgr Ewa Orłowska

Kariera naukowa

  • magister filologii klasycznej (Uniwersytet Wrocławski, praca magisterska pt. Rola dialektów w epigramach Leonidasa z Tarentu pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Kotlińskiej-Tomy)

Zainteresowania badawcze

  • poezja hellenistyczna
  • antyczne antologie
  • krytyka tekstu
  • paleografia
  • kodykologia

Udział w projektach

  • Uczestniczka Transcibathonu łacińskich dokumentów polskiego średniowiecza organizowanego w ramach projektu Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej.
Scroll to Top