dr Antoni Śmist

 

Aktualne miejsce pracy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Kariera naukowa

  • 2018 magister filozofii (Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
  • 2022 doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, praca doktorska Łów mądrości jako ćwiczenie duchowe. Transcendentalno-anagogiczna interpretacja filozofii Mikołaja Kuzańczyka pod kierunkiem prof. dr hab. A. Kijewskiej)

Zainteresowania badawcze

  • myśl średniowieczna ze szczególnym uwzględnieniem okresu późnego średniowiecza (Mikołaj z Kuzy)
  • tradycja chrześcijańskiej teologii mistycznej (od Dionizego Areopagity do Mikołaja z Kuzy)
  • antyczna i średniowieczna filozofia języka oraz jej relacja względem problematyki teologii mistycznej
  • relacja między myślą chrześcijańską a filozofią grecką i problem tzw. filozofii chrześcijańskiej
  • myśl polityczna Platona

Najważniejsze publikacje

  • Koncepcja mądrości w „De venatione sapientiae” Mikołaja z Kuzy, Lublin 2019.
  • Murus absurditatis. Two Interpretations of Cusanus’ Paradoxical Utterances about God, w: Aussprechen des Unaussprechlichen. Sprache und Kreativität bei Nikolaus von Kues, red. J. Hueck, S. Kabisch, Ch. Kny, Regensburg 2020, s. 39–69.

 

Scroll to Top